Cultura i consum

Què és l’Ateneu

Primer de tot recordem que als anys 30, en plena República, al costat d’un Cooperativa de Consum sempre hi havia un Ateneu.

La Cooperativa era el motor
i l’Ateneu l’ànima del motor!

Les dos parts es retroalimenten i son imprescindibles!

Sobre la cultura les societats hi han reflectit les seves frustracions i les seves esperances, que es desprenen del context material, en el que aquesta comunitat està vivint.

Només en l’època moderna, la cultura ha esdevingut un objecte en sí mateix, perdent la connexió amb aquesta base material que, o bé recobria o bé impulsava.

A l’Economat no estem d’acord en la idea capitalista de què es redueixi la cultura a un pur folklore nostàlgic, o bé a un consum d’oci cultural.

  • HA DE SER FRUCTÍFERA A la nostra vida quotidiana !
    (no cal esperar al cap de setmana)
  • La Cultura ha de ser un mirall d’activació col·lectiva!
    (tots podem ser cultura)

Tots els socis col·laboradors de l’economat, indiquen quins són els seus interessos, habilitats i coneixements per, activar-los i crear comunitat a l’entorn de la cooperativa.

En Resum, els Socis Col·laboradors:

Tots els consumidors de l’Economat son col·laboradors pel sol fet de consumir. Recordem que un 20% dels resultats, dota el Fons d’Educació i Promoció Cooperativa.

Ara bé, hi poden haver socis més actius. Amb la informació obtinguda per les fitxes s’intentarà assignar responsabilitats a tothom amb poc pes i molt repartides i sobre temes culturals , cooperativisme i de “I+D” (que després es poden concretar en processos de millora i canvis en el circuit de compra que gestionen el s socis treballadors).

Els socis col·laboradors autogestionen el Fons d’Educació i Promoció, que està format per ingressos i despeses vinculades a les esmentades finalitats:

  • Ingressos: A part del 20% de resultats de l’exercici , es poden captar altres recursos a través d’activitats, micromecenatge…etc
  • Despeses: Les que ocasionen les activitats entre els socis i altres activitats del barri o de l’Economia Social en general.